035 531 18 87 info@dehilt.nl

Home > Nieuws > Opening Huis van Eemnes uitgesteld

Opening Huis van Eemnes uitgesteld

Opening Huis van Eemnes uitgesteld

Aannemer Vaessen heeft de gemeente laten weten dat de bouw van het Huis van Eemnes vertraging oploopt. De vertraging komt met name omdat enkele constructieonderdelen in de sporthal en de theaterzaal worden herzien. Daarnaast zijn tijdens het proces ook kwaliteitsverhogende wijzigingen doorgevoerd die invloed hadden op de planning, zoals ontwerpwijzigingen voor het interieur. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de totale bouwplanning. Door de vertraging is het niet haalbaar het gebouw eind augustus in gebruik te nemen.

Het college van B&W,  Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer betreuren de vertraging uiteraard ten zeerste maar beseffen tegelijkertijd dat de kwaliteit van het gebouw voorop staat. In overleg met de aannemer is de gemeente gekomen tot een nieuwe realistische, definitieve planning. De kerstvakantie biedt de eerstvolgende, logische mogelijkheid voor de verhuizing. Verwacht wordt dat het Huis van Eemnes in de tweede week van het nieuwe jaar in gebruik kan worden genomen.

Wij begrijpen dat de vertraging gevolgen heeft voor de voorbereiding van uw activiteiten die u in het Huis van Eemnes wil laten plaatsvinden. Tot aan het einde van het jaar kunt u met uw activiteiten terecht op de huidige locatie de Hilt en de bibliotheek aan de Raadhuislaan. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met:

  • De Hilt, Stichting Huis van Eemnes: Robert-Jan Vos, info@dehilt.nl, 035 - 531 18 87;
  • Bibliotheek Gooi en meer: Thijs Spee, tspee@bibliotheekgooienmeer.nl, 035 - 69 73 000.

Indien u al specifieke afspraken heeft gemaakt over de activiteiten in het Huis van Eemnes, dan zal contact met u opgenomen worden om passende mogelijkheden te bespreken.