035 531 18 87 info@dehilt.nl

Home > Nieuws > Hilt wordt Huis van Eemnes

Hilt wordt Huis van Eemnes

Hilt wordt Huis van Eemnes

De afgelopen periode is er veel overleg geweest met de gemeente over verdere verzelfstandiging van De Hilt. Er zijn verschillende redenen voor die verandering.

Eén van de redenen is dat de activiteiten die in De Hilt plaatsvinden geen kernactiviteiten van gemeenten (meer) zijn en daardoor past verzelfstandiging in het gemeentelijk beleid. De andere belangrijke reden is de ontwikkeling van het 'Huis van Eemnes'. Inmiddels is het besluit gevallen om het Huis van Eemnes op een nieuwe locatie te bouwen aan de Noordersingel. Als alles volgens planning verloopt zullen de deuren van het nieuwe complex in de loop van 2019 open gaan. Een nieuwe accommodatie waar alle huidige sport- en ontmoetingsactiviteiten van De Hilt plaats zullen vinden, waar de basisscholen sporten en waar de bibliotheek een prominente plek krijgt. De doelstelling van het Huis van Eemnes is dat het (nóg meer dan nu De Hilt) een ontmoetings- en activiteitencentrum wordt voor alle Eemnessers.

Op dinsdag 21 maart 2017 ondertekenden burgemeester Roland van Benthem en bestuursleden van De Hilt de Akte van Oprichting van de Stichting Huis van Eemnes waardoor de oprichting een feit is geworden.