035 531 18 87 info@dehilt.nl

Home > Nieuws > Enquête Huis van Eemnes

Enquête Huis van Eemnes

Enquête Huis van Eemnes

De gemeente organiseert een enquête over het Huis van Eemnes. De Stichting Huis van Eemnes en de Bibliotheek geven u graag meer informatie.

 

 

 

Waarom verhuizen de Bibliotheek en de Hilt naar één nieuw gebouw?
Tien jaar geleden besloot de gemeenteraad dat 'Hilt en bieb' beter in één gebouw konden zitten. Een gebouw is goedkoper dan twee. Daar komt bij dat je van elkaars bezoek kunt profiteren. Het nieuwe Huis van Eemnes heeft ook meer ruimte voor sport & recreatie en de theaterzaal is groter dan nu. De horeca wordt bovendien nog veel leuker en krijgt de uitstraling van een huiskamer.Is nieuwbouw niet duurder dan verbouwen?
Nee. De kosten van een verbouwing worden over twintig jaar uitgesmeerd. Bij nieuwbouw is dat vijftig jaar. Daarom maakt het per jaar niet veel uit. De kosten voor de nieuwbouw worden ook betaald uit het geld dat de grond onder de Hilt waard is, want daar kunnen woningen komen. Ook heeft het nieuwe gebouw geen energierekening en zijn schoonmaak en onderhoud goedkoop. Dit doordat de gekozen materialen lang meegaan en makkelijk schoon te houden zijn.

Wat gebeurt er als de nieuwbouw niet doorgaat?
Dan wordt er ook niet verbouwd. De Bibliotheek en de Stichting hebben een brief gestuurd naar de gemeenteraad, dat zij niet meewerken aan een verbouwing aan de Hasselaarlaan. Er is bijna twee jaar lang hard gewerkt aan het nieuwbouwplan. Als dat voor niks is geweest, hebben de Hilt en de bieb geen tijd en energie om van voren af aan te beginnen. Er is geen draagvlak voor.

Bovendien krijgt de gemeente dan een schadeclaim. Hoe hoog die claim is weet je pas na afloop. In de gemeenteraad zijn bedragen genoemd van drie tot vijf miljoen. Eemnes staat er financieel goed voor, wel zullen andere plannen die de raad al heeft vastgesteld niet door kunnen gaan. Zoals stiller asfalt op de Wakkerendijk en het beter inrichten van de Laarderweg. Maar denk ook aan de budgetcoach die schulden kan helpen voorkomen. Maar welke bezuinigingen precies nodig zijn, is nu nog niet te zeggen.

Waarom aan de Noordersingel?
De gemeenteraad heeft zeven locaties overwogen. Dat gebeurde in mei 2016. Naast Veld 4 aan de Noordersingel waren dat:
 - Naast de ijsbaan aan het Wilgenpad
 - Op de ijsbaan
 - Achter het Bel-kantoor in de Zuidpolder
 - In de 'oksel' van de afrit A27 aan de Zuidersingel
 - Voormalige manege aan de Noordersingel
 - Voormalig gronddepot aan de Noordersingel
 

Sommige locaties waren te klein, andere lagen verder uit het centrum dan wenselijk. De gekozen locatie tussen de tennis en de voetbal had de minste nadelen en de meeste voordelen. Het gebouw dat daarna is ontworpen, is precies bedacht voor die locatie. Op een andere locatie zou je bijvoorbeeld een kleiner gebouw moeten ontwerpen. Dan moet al het tekenwerk opnieuw. 

Wat betekent de verkiezingsuitslag?
Voor de verkiezingen waren in de gemeenteraad acht leden voor de nieuwbouw en vijf leden tegen. Na de verkiezingsuitslag is dat nog steeds zo. In het coalitieakkoord hebben de partijen - die nu een college vormen - een enquête afgesproken. Deze loopt van 4 tot en met 13 mei. De partijen (PvdA en Dorpsbelang) hebben elkaar beloofd zich bij de uitkomst neer te leggen. 

Wat vinden de Bibliotheek en de Stichting Huis van Eemnes?
Beide organisaties vinden dat de nieuwbouw door moet gaan. Ze kijken uit naar een mooi centrum waar alle Eemnessers plezier van zullen hebben. Daarom hopen de Bibliotheek en de Stichting Huis van Eemnes dat de meeste mensen voor de nieuwbouw stemmen.

Lees het pleidooi met argumenten

Reactie bibliotheek en Stichting Huis van Eemnes