035 531 18 87 info@dehilt.nl

Home > Nieuws > Contract bouw Huis van Eemnes ondertekend

Contract bouw Huis van Eemnes ondertekend

Contract bouw Huis van Eemnes ondertekend

“Het Huis van Eemnes staat er straks voor alle Eemnessers”

Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. gaat het Huis van Eemnes bouwen. De gemeente en de aannemer uit Raamsdonksveer hebben woensdag 20 december hun handtekening gezet onder het contract voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud.
 

 

Wethouder Niels Rood: “Het ontwerp voor het Huis van Eemnes moet zich voegen naar het gebruik en de gebruikers, niet andersom. We hebben steeds gezegd: het hoeft echt geen prijswinnend ontwerp te zijn, als iedereen zich er maar thuis kan voelen. Zonder in te leveren op dat uitgangspunt, heeft de architect (Moederscheim Moonen Architects) ook nog een heel mooi gebouw getekend. Het ziet er uitnodigend uit en dat is belangrijk, want het Huis van Eemnes staat er straks voor alle Eemnessers.”

Vaessen heeft een 'virtual tour' gemaakt waarin u vast wordt meegenomen door het gebouw. Zo krijgt u vast een indruk van de indeling. De uitstraling aan de binnenzijde zal in samenwerking met een interieurarchitect nog invulling krijgen.

Virtual tour

MISSIE HUIS VAN EEMNES
Het Huis van Eemnes is dé laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door alle Eemnessers, waar iedereen welkom is voor het deelnemen en actief bijdragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op gebied van educatie, informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn en participatie.

VISIE HUIS VAN EEMNES
De huidige samenleving is gericht op de ontplooiingskansen van het individu vanuit de zienswijze dat iedere burger mee moet kunnen doen in de samenleving waarvan hij/zij deel uit maakt. Het Huis van Eemnes is er op gericht in dit proces een actieve, innovatieve en verbindende rol te spelen.

Het Huis van Eemnes wil een laagdrempelige, professionele, informatieve, maatschappelijk georiënteerde organisatie zijn, waar professionals en vrijwilligers samenwerken om vele soorten activiteiten op sportief, informatief, educatief, sociaal en cultureel gebied te faciliteren en te stimuleren.

Zowel zelfstandig als in samenwerking met verenigingen en organisaties wordt zorg besteed aan een programmering die in een behoefte voorziet en de sociale cohesie versterkt.

De droom is dat Huis van Eemnes over enige jaren “the place to be” is voor alle inwoners: het centrale trefpunt, waar je moet zijn als je wilt ontspannen, wilt leren, je wil laten informeren, wilt helpen of geholpen wilt worden en waar je andere mensen ontmoet.

KERNWAARDEN HUIS VAN EEMNES

VERBINDEN
Door samen te werken met de inwoners, lokale verenigingen, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en de gemeente Eemnes dragen wij bij aan het verbinden van mensen. Die verbondenheid creëren we door te helpen/ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten waardoor het Huis van Eemnes een centrale plek van verblijf en ontmoeting wordt.

STIMULEREN & UITDAGEN
Wij inspireren, innoveren en faciliteren. Hiermee stimuleren wij inwoners en andere gebruikers/organisaties hun initiatieven te ontwikkelen en te laten plaatsvinden in het gastvrije Huis van Eemnes, en stellen wij mensen in staat om te participeren en zichzelf te ontplooien.

EVENWICHT
Wij zorgen voor een (financieel) gezonde, efficiënte en professionele bedrijfsvoering in goede samenwerking met de gemeente Eemnes. Wij wegen risico’s, meten ook de sociaal, maatschappelijke en economische meerwaarde en maken weloverwogen keuzes voor zowel commerciële als niet commerciële diensten, met als voorwaarde dat deze bijdragen in de verwezenlijking van onze doelstellingen.