Sport en ontmoeting, dat is waar het om draait bij De Hilt. De Hilt is een multifunctioneel complex toegankelijk voor kinderen, volwassenen, kleine groepen en grotere groepen personen. Het samenbrengen van sport en ontmoeting binnen zowel sportieve, sociale als culturele activiteiten. Een ontmoetingspunt voor jong en oud.

De visie van De Hilt is het creëren van een draagvlak van sport en ontmoeting voor klein en groot.

De visie is terug te vinden in het logo van De Hilt. De halve cirkels staan voor de beweging, de cirkels in het midden vertalen het ontmoetingsaspect van De Hilt. De cirkels stellen groot en klein voor.