De bestuurscommissie hanteert richtlijnen ten aanzien van ingebruikgeving en toewijzing van ruimten van De Hilt. Deze staan aangegeven in de verhuurstatuten.

Deze kunt u hier downloaden.